Stint sloeg niet op hol.

Uit eigen onderzoek gebaseerd op verklaringen van ooggetuigen, logica, video en fotomateriaal blijkt dat de Stint stilstond op het spoor op het moment dat deze werd aangereden door een intercity.

Ook blijkt uit fotomateriaal dat de bestuurster waarschijnlijk geen poging heeft gedaan de Stint te stoppen middels omdraaien van de contactsleutel of door indrukken van de knop voor de rijrichting.

In deze blogpost wordt verder ingegaan op wat er precies kan zijn gebeurd. Met name hoe is de Stint tot stilstand gekomen.

Hoewel het lastig is om met zekerheid de oorzaak van het ongeval vast stellen, lijkt het onwaarschijnlijk dat de Stint op hol is geslagen. Het meest waarschijnlijke scenario is dat door paniek de gashendel niet is losgelaten terwijl er werd geremd.

Samenvatting

De conclusie uit eigen onderzoek is dat

  • De kans dat de oorzaak van het ongeval ligt in een technisch probleem zeer onwaarschijnlijk is
  • De Stint niet met de maximale snelheid van 17 km/u de slagboom heeft geraakt
  • Daardoor is de kans dat de Stint op hol is geslagen vrijwel uitgesloten
  • De Stint waarschijnlijk met een lagere snelheid van rond de 10 km/u de slagboom heeft geraakt
  • Mogelijk liet de bestuurster de gashendel niet los om te remmen, maar hield ze deze vast terwijl ze de knijprem gebruikte. De Stint remt dan onvoldoende af.

Analyse

Er wordt in de analyse van de oorzaak van het ongeval uitgegaan van een aantal waarschijnlijkheden. Ook voor het NFI en Politie zal het lastig zijn om exact en onweerlegbaar vast te stellen wat de oorzaak van het ongeluk was. Zo heeft de Stint geen registratiemiddel waar bijvoorbeeld de snelheid wordt geregistreerd. De onderzoekers zullen moeten werken met ooggetuigen verklaringen en mogelijk het camerabeeld van de ProRail camera die op het spoor staat gericht. Deze camera had in tegenstelling tot de camera in de trein mogelijk wel een beeld van wat er gebeurde vlak voordat de Stint de slagboom raakte.

Met grote mate van zekerheid kan worden uitgegaan dat de Stint op enig moment de maximale snelheid bereikte namelijk 17 km/u. Bij de instructie wordt verteld om op deze maximale snelheid te rijden. Als er langzamer wordt gereden wordt de Stint ingehaald.

Op enig moment moet de bestuurster de noodzaak hebben gehad om te remmen. Immers de spoorbomen gingen dicht of waren al dicht. Volgens een ooggetuige gilde de bestuurster dat de remmen niet werkten.

De hoogte van de slagboom is dusdanig dat de kuip van de Stint er onderdoor kan zonder de slagboom te raken. Echter de kinderen zullen met hun hoofd de slagboom geraakt kunnen hebben.

Feit is dat de stuurkolom van de Stint niet onder de slagboom kan. Deze is met 100% zekerheid tegen de slagboom gekomen. De stuurkolom is stevig vastgemaakt aan het chassis.

Ooggetuigen hebben verklaard dat de bestuurster door de klap tegen de gesloten slagboom over de slagboom is gevallen. We veronderstellen dat zij vlak in de buurt van de slagboom op de grond is gevallen terwijl de Stint nog doorschoot.

Kans op technisch falen van de Stint

Het type Stint dat was betrokken bij het ongeval is een Stint die in juli 2017 is afgeleverd. Deze Stint is van het meest recente model en is voorzien van een Domino gashendel waar een microswitch is ingebouwd. Dit is een extra beveiliging tegen breuk van de nul-stroomdraad. De fabrikant geeft aan dat het nog nooit is voorgekomen dat de nul-stroomdraad is gebroken of het stroompad ervan is onderbroken. Ook is het nog nooit gebeurd dat de microswitch defect is geraakt. De kans dus dat zowel de kabel als de microswitch op hetzelfde moment en precies voor de spoorwegovergang defect zijn geraakt is vrijwel uitgesloten.

De Stint had voor het ongeluk al minstens 1 kilometer gereden en was een weg overgestoken. Een defect had al eerder moeten zijn opgemerkt door de bestuurster.

Ook de kans dat precies op het moment dat de Stint de gesloten spoorbomen naderde het torsieveertje van de gashendel brak, waardoor de Stint niet automatisch stopt is ook extreem klein. De Stint was onlangs nog voorzien van een nieuwe gashendel welke is voorzien van een verbeterde  torsieveer. De fabrikant geeft aan dat nadat de gashendel is vervangen het probleem van het blijven hangen van de gashendel na loslaten niet meer is voorgekomen.

Scenario’s voor maximale snelheid botsen met de slagboom

Nu komt het lastige want er zijn meerdere scenario’s mogelijk.

Scenario 1
Het eerste scenario is dat de Stint op maximale snelheid de slagboom raakte en direct nadat de bestuurster viel is gaan afremmen. Immers de bestuurster kon vanwege haar val de gashendel niet meer vasthouden. Een Stint zal dan op de motor afremmen.

Scenario 2
Een ander mogelijk scenario is dat de Stint met maximale snelheid tegen de slagboom reed en door de klap de elektromotor geen spanning meer kreeg van de accu’s. Daardoor is de parkeerrem van de Stint geactiveerd.

Scenario voor lager dan maximale snelheid botsen met de slagboom

Dan zijn er nog twee scenario’s  waarbij de Stint niet op de maximale snelheid de slagboom raakt.

Scenario 3
Hier heeft de bestuurster te laat  geremd en is als gevolg daarvan met een snelheid van rond de 12 tot 16 km/u door de slagboom geschoten. Dit scenario is voor mij niet te onderzoeken zonder extra informatie zoals camerabeelden.

Scenario 4
Hier reed de Stint voordat de slagboom werd geraakt rond de 10 km/u  doordat de bestuurster vol gas gaf maar tegelijkertijd de knijprem indrukte in een poging te remmen.

De slagboom

Belangrijk in de reconstructie is om te weten hoe lastig het is om door een slagboom te rijden en hoeveel er wordt afgeremd.

Een slagboom van een overweg lijkt niet heel veel weerstand te geven wanneer er tegenaan wordt gereden. Uit diverse beelden en foto’s blijkt de boom makkelijk mee te veren. Hier rijdt een brommer met langzame snelheid zo door de slagboom heen. Dit gebeurde in 2017 bij  station Helmond ‘t hout.

De scooter rijdt hier naar schatting rond de 10 km/u

Remweg van de Stint

Bij normale omstandigheden is de remweg van de Stint  door gashendel los te laten ongeveer 6 meter. De remweg wanneer de parkeerrem actief wordt bij uitval van stroomvoorziening is ongeveer 3,5 tot 4  meter.

De remweg van de Stint zal worden verkort door de weerstand van de slagboom. We veronderstellen dat het verschil in remweg tussen beide manieren van remmen gelijk blijft vanwege het raken van de slagboom.

Op basis van de positie waar de Stint tot stilstand is gekomen kunnen we mogelijk afleiden hoe de Stint tot stilstand is gekomen.

Waar is de Stint geraakt door de trein?

Er zijn geen publiekelijk beschikbare foto’s van de Stint zoals deze op de overweg stond. Wel bekend is de schade aan de trein. Die is voornamelijk aan de rechterzijde van de trein.  Ook bekend is de schade aan de Stint. Die is aan de linkerzijde van de Stint. De beide voorwielen zijn op enig moment na de botsing van het voertuig geraakt. De achterwielen zaten er echter nog op.

Daar waar het chassis van de Stint het meest is ingedrukt lijkt in het midden van de Stint te zijn. Mogelijk stond de Stint iets gedraaid ten opzichte van het fietspad. Mogelijk doordat de bestuurster nog heeft geduwd of getrokken om de Stint van het spoor te krijgen.

Onderstaande schets geeft een indruk waar de Stint kan hebben gestaan, en vooral wat de afstand was die is afgelegd vanaf de slagboom tot het spoor.

De afstand van de slagboom tot de eerste spoorrails kan vrij nauwkeurig worden bepaald door het tellen van de vierkante tegels. Deze tegels zijn 30 x 30 cm.

Er zijn 5 tegels van 30 cm plus naar schatting 140 cm van slagboom tot rails. Dat maakt 290 cm.

Om de remafstand te kunnen benaderen moeten we bepalen hoeveel meter de stuurkolom heeft afgelegd vanaf de slagboom. Het raken van de slagboom door de stuurkolom is in de hypothese het moment dat de Stint ging afremmen.

Hetzij doordat de gashendel werd losgelaten als gevolg van de val van de bestuurster, hetzij doordat de spanning op de motor uitviel.

De afstand van de voorzijde van de Stint tot de stuurkolom is 180 cm.

Op basis van de berekening van de positie van de Stint, waarbij de voorzijde van de Stint 393 cm van de slagboom stopte, heeft de stuurkolom dus 393 cm – 180 cm = 213 cm afgelegd. Dat is bij benadering de remafstand van de Stint.

Die remafstand ligt gezien de weerstand van de slagboom vrij ver  bij de reguliere remafstand wanneer de stroom uitvalt. Die is namelijk zo’n 350 tot 400 cm. De vertraging van rammen van de slagboom is vrij beperkt. Het videobeeld van een brommer die makkelijk door de slagboom rijdt toont dit aan.

Als we dezelfde logica aanhouden voor het andere scenario, waarbij er wordt geremd op de motor,dan zou de remafstand zo’n 15% verkort worden vanwege de slagboom. De remafstand is dan in plaats van 600 cm zo’n 510 cm.

Als de stuurkolom 510 cm afgelegd heeft zou de Stint niet zijn geraakt door de trein. De afstand van de slagboom tot de tweede rails is 150 cm + 140 cm + 143,5 cm (spoorbreedte) = 433,5 cm.

Het lijkt niet waarschijnlijk dat de Stint met de maximale snelheid van 17 km/u tegen de slagboom reed.

Dit sluit dan tevens uit dat de Stint op hol is geslagen.

Er moet iets anders zijn gebeurd.

Scenario 3 en 4 komen in beeld.

In scenario 3 heeft de bestuurster vlak voordat de Stint de slagboom raakte afgeremd door de gashendel los te laten. Dit lijkt wat minder waarschijnlijk dan dat de bestuurster de gashendel constant, tot de botsing met de slagboom, heeft vastgehouden. Zeer waarschijnlijk was er sprake van paniek. Dan lijkt het niet waarschijnlijk dat naar mate de gesloten slagboom dichterbij komt, de paniek minder wordt en de bestuurster de gashendel loslaat.

Blijft over scenario 4. In dit scenario zit de bestuurster de slagboom dichtgaan. Maar om de een of andere reden laat ze de gashendel niet los. Ze probeert te remmen door de knijprem in te drukken. Echter de motor is sterker dan de remkracht van de knijprem.

De kans is aanwezig dat de bestuurster wel de gashendel losliet maar dat deze niet terug veerde omdat de torsieveer defect was. Zoals eerder aangeven is de kans hierop vrijwel uitgesloten. Juist de ongeval Stint  was  in juli 2018 voorzien van een nieuwe gashendel met een aangepaste veer. Dit type veer is in alle Stints waar deze is geplaatst nog niet gebroken.

De snelheid bij vol gas en tegelijkertijd remmen is naar schatting 8 tot 9 km/h. De remweg na loslaten van de gashendel en knijprem is bij die snelheid nog geen 2 meter. Dat komt in de richting van de 213 cm die is afgelegd nadat de stuurkolom van de Stint de slagboom raakte, de bestuurster van de Stint viel en de Stint op de motor remde.

Een gebruiker van de Stint toont bij Omroep Brabant aan dat de Stint niet remt als de knijprem wordt gebruikt terwijl er tegelijkertijd gas wordt gegeven.

Conclusie

Het meest waarschijnlijke scenario is dat de Stint niet op maximale snelheid reed toen de bestuurster gilde dat de remmen niet meer werkte. De kuip van de Stint reed onder de slagboom door. De bestuurster viel bij de botsing met de slagboom op de grond. De Stint kwam twee meter na raken van de slagboom tot stilstand doordat de gashendel was losgelaten. De bestuurster stond op, probeerde nog de Stint terug te duwen. Dat lukte niet omdat de parkeerrem ingeschakeld stond. Op het allerlaatste moment , vlak voor de botsing met de trein, rende de bestuurster weg. Ze werd geraakt door de Stint die werd meegesleurd door de trein en viel op de overweg.

 

 

 

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s