Transavia voorlopig met zo’n 20 vluchten per dag enige gebruiker van Lelystad Airport

Lelystad Airport (eigendom van de Schiphol Group) moet vanaf het voorjaar van 2020 een overloop luchthaven voor Schiphol gaan worden. Vakantievluchten die nu vanaf Schiphol vliegen moeten gaan verhuizen naar Lelystad om zodoende ruimte vrij te maken voor vluchten die een hubfunctie vervullen. Dat zijn voornamelijk intercontinentale vluchten waarvan een belangrijk deel van de passagiers op Schiphol overstappen. De KLM en Schiphol verdienen meer aan dit type passagier dan aan een vakantieganger.

Er zijn een aantal voorwaarden gesteld voor de verhuizing. Zo mogen van de Tweede Kamer uitsluitend maatschappijen vanaf Lelystad gaan vliegen die ruimte vrijmaken op Schiphol. Een maatschappij die nu al niet op Schiphol vliegt mag dus niet op Lelystad gaan vliegen. Er wordt nog gewerkt aan een regeling waarbij een maatschappij een vergoeding krijgt voor het inleveren van de slots op Schiphol. Die zijn namelijk veel waard.

Maatschappijen mogen van de EU niet gedwongen worden om te verhuizen naar Lelystad.

Lelystad heeft een kortere baan dan bijvoorbeeld de banen op Schiphol. Daardoor is Noord-Afrika het maximale bereik voor toestellen van het type Boeing 737 en Airbus A320.

Lelystad kent een aantal restricties. De luchthaven is open van 06:00 tot 23:00. Er is een uitloop tot 24:00 bij vertragingen. Deze extensieregeling geldt echter alleen voor de laatste vlucht. Als bijvoorbeeld de eerste vlucht van Transavia vertraging oploopt en het toestel daardoor de laatste vlucht niet op tijd kan uitvoeren, mag er niet na 23:00 worden geland. Deze regeling is opgenomen in het luchthavenbesluit.

In de eerste jaren breidt het aantal vluchten op Lelystad Airport zich geleidelijk uit naar maximaal 10.000 vliegbewegingen per jaar in 2022 ( 1,5 miljoen passagiers) . In het eerste jaar na opening, in 2020, mogen er nog maximaal 4000 vliegbewegingen van Schiphol worden overgenomen. In 2021 zijn dat er 7000 en in 2022 10.000. Voor de lange termijn is een plafond van 45.000 vluchten vastgesteld.​

Maximaal 10.000 vliegbewegingen per dag in 2022 zijn gemiddeld 27 starts en landingen per dag. Dat is het maximaal aantal vliegbewegingen dat voor Lelystad Airport mogelijk is bij de huidige indeling van het luchtruim. De limiet is overigens niet wettelijk vastgelegd.

Na de geplande herindeling van het luchtruim in 2023 wordt de limiet 45.000 vliegbewegingen per jaar. Dat zijn dan ongeveer 61 vluchten per dag.

De bestemmingen die mogen worden aangevlogen zijn ook beperkt.  Dit is de  zogenaamde verkeersverdelingsregel die het ministerie naar de Europese Commissie in Brussel heeft verstuurd. Alleen bestemmingen  met minder dan tien procent overstappers mogen worden aangevlogen. Dat zijn naast bestemmingen rond de Middellandse Zee ook bestemmingen als Orlando, Zanzibar en Punta Cana. Typische bestemmingen die al worden gevlogen door de Boeing 787 Dreamliner van TUI.

Verder zal de prijs voor kerosine hoger zijn in Lelystad dan op Schiphol. Op Schiphol is er een pijpleiding om kerosine om vliegtuigen te tanken. Dat moet in Lelystad met tankauto’s worden gedaan waardoor de literprijs een paar cent hoger ligt. Ook onderhoud zal duurder zijn doordat toestellen op de relatief korte baan meer motorvermogen nodig hebben om te starten en harder moeten remmen bij het landen.

Een andere belemmering voor vliegen vanaf Lelystad is dat bij harde zijwind er niet kan worden gestart en geland.

Tenslotte wordt er naar schatting 10% meer brandstof verbruikt doordat vliegtuigen die landen of starten voor een lange periode laag moeten vliegen vanwege het feit dat het luchtruim nog niet is aangepast.

Het platform van Lelystad Airport biedt ruimte aan maximaal vier toestellen.

Rond februari 2018 was er al 150 tot 160 miljoen Euro geïnvesteerd in de uitbreiding van de luchthaven. Er is een terminal gebouw, extra taxibanen, de landingsbaan is verlengd en apparatuur om met slecht zich te landen is geplaatst. Tevens zijn er wegen gebouwd en komt er een afslag van de A6. De investeringen worden betaald door het Rijk, de provincie, de gemeente en door de Schiphol Group.

Doelgroep

In het ondernemingplan Lelystad Airport dat in maart 2014 is gepubliceerd wordt geschreven over de doelgroep van de luchthaven. Dat is de segment 5 volgens de segmenteringsmethodiek van de Alderstafel.

Segment 1 Hub-operatie (passagiers & vracht) (bijv KLM) , Segment 2 Overige carriers zakelijke ICA bestemmingen (bijv Delta Airlines, Segment 3 Overige carriers zakelijke EUR bestemmingen (bv Easyjet) , Segment 4 Vracht (Nippon Cargo) , Segment 5 Leisure bestemmingen (bijvTransavia, Wizz Air, Corendon) .

Easyjet valt onder segment 3 en daardoor niet de doelgroep.

Transavia

In deze blog kijken we naar de positie van Transavia ten opzichte van vliegen vanaf Lelystad Airport. Transavia is een dochter van de KLM-Air France groep. Doordat KLM voordeel heeft van een verhuizing van een deel van de vluchten van Transavia naar Lelystad zal er bij de directie van Transavia weinig weerstand zijn.

Op 3 december 2018 gaf de CEO van Transavia bij BNR het volgende aan (vanaf 15 minuten):

Transavia gaat zéker als dat onder de juiste voorwaarden gaat op Lelystad Airport vliegen als die luchthaven eenmaal definitief open gaat. “We staan zeer positief tegenover de opening van Lelystad. We zijn er op voorbereid. Wil je de lusten en lasten verdelen over Nederland dan zal je moeten vliegen vanaf Lelystad

Transavia zal bij verhuizing de grootste en waarschijnlijk de enige gebruiker zijn van Lelystad Airport Simpelweg omdat het veruit de grootste vakantievlucht maatschappij op Schiphol is. Transavia is geen echte chartermaatschappij meer zoals vroeger. Toen werd capaciteit ingekocht door touroperators. Tegenwoordig vliegt het grootste deel van de Transavia vloot lijndiensten. Hiermee vervult het op Schiphol ook een belangrijke hubfunctie doordat Transavia passagiers overstappen op andere vluchten,

Transavia heeft buiten Schiphol nog twee basis in Nederland. Op Eindhoven Airport en Rotterdam-the Hague airport staan een aantal toestellen gebaseerd om vanaf daar lijndiensten en charters te vliegen.

Om een deel van de vluchten te kunnen verhuizen naar Lelystad Airport stelt Transavia een aantal voorwaarden. Zo moet het openbaar vervoer goed aansluiten op de aankomst- en vertrektijden. En moeten de kosten voor gebruik van de luchthaven dusdanig zijn dat er een positieve businesscase van te maken is.

Er moet ruimte zijn voor minimaal drie gebaseerde toestellen.

Aantal vliegbewegingen Transavia

Een toestel van Transavia maakt 4 tot 6 vluchten op een dag. Vanwege de sluiting om 23:00 zal het lastig worden om per toestel 6 vluchten te halen. Vooral ook vanwege de eerder genoemde extensieregeling.

Per Transavia toestel dat is gebaseerd op Lelystad Airport zijn er dus per dag minimaal 4 en maximaal 6 vliegbewegingen. Met drie gebaseerde toestellen komt dat per dag op 12 tot 18 vliegbewegingen. In 2022 maximaal 6570 bewegingen voor de drie gebaseerde toestellen.

Daarnaast zal Transavia mogelijk zogenaamde w-vluchten gaan uitvoeren op Lelystad Airport. Dat zijn vluchten die in de vroege ochtend vanaf Schiphol vertrekken richting de Middellandse Zee. Dan terugvliegen naar Lelystad. Dan weer richting het zuiden. En de laatste vlucht van de dag komt weer aan op Schiphol.

Gezien de limiet van 27 starts en landingen per dag in 2022 zullen er na schatting 4 tot 7 vluchten van Transavia middels een W-vlucht Lelystad gaan aandoen.

Vanaf de opening in 2020 verwacht ik dat twee  tot drie toestellen van Transavia Lelystad Airport als basis krijgt.

 Milieueffectrapport MER

In het MER, een voorwaarde voor het wettelijk vastleggen van regels omtrent een luchthaven, staat welke type vliegtuig Lelystad Airport zal gaan aandoen.

Er staat Airbus A319, A320, Boeing 737-300/400/700/800 en Bombardier Dash8-300/400.

Het totale aantal Boeing 737-700 en -800 vluchten is bijna 15.000. Veel groter dan aandeel Airbus toestellen (iets meer dan 7000). De vloot van Transavia bestaat uitsluitend uit Boeing 737-700 en -800.

Te zien is dat het aandeel van Airbus toestellen bij 45.000 vliegbewegingen groter is geworden tov de Boeing 737.

Dat is te verklaren doordat in de eerste jaren van Lelystad Transavia de dominante luchtvaartmaatschappij zal zijn. Naarmate Lelystad zich ontwikkelt en het maximaal toegestane aantal vluchten is vergroot ontstaat er meer ruimte voor andere  luchtvaartmaatschappijen. Dat zal voornamelijk lowcost airlines zijn als Wizz Air en EasyJey die met Airbus toestellen vliegt.

Ook uit de richting waar vliegtuigen vanaf en naartoe vliegen geeft een indruk van het gebruik en dus de maatschappij in de eerste jaren na opening Lelystad Airport.

58% van het verkeer komt van en gaat naar het zuiden. Typische bestemmingen voor Transavia, Corendon en TUIfly. Richting het oosten, en dat is nog steeds deels richting de Middellandse Zee gaat in de eerste jaren 34% van het verkeer.

In de jaren erna, bij 45.000 vliegbewegingen wordt het aantal zuidelijk verkeer minder en groeit verkeer naar oosten en westen. Dat lijkt te worden verklaard door lowcost airlines EasyJet en Wizz Air.

Schiphol Concept MER

In de concept versie van de MER die Schiphol op 28 november 2018 openbaar maakte is het volgende te lezen over de verhuizing van vluchten naar Lelystad. Deze verhuizing is noodzakelijk voor groei van het aantal vliegbewegingen op Schiphol.

Pagina 29.

Corendon en TUIfly

Ik vermoed dat er pas in 2022 ruimte beschikbaar komt voor een aantal dagelijkse vluchten van andere Nederlandse charters als TUIfly en Corendon.

De topman van Corendon, dat in Europa en Noord-Afrika vliegt , gaf in een interview voor AD aan niet veel trek te hebben in een verhuizing naar Lelystad Airport. Bijna een jaar eerder gaf Corendon nog aan een toestel in de zomer van 2019 te willen stationeren op Lelystad Airport.

Ook in een interview voor AD/De Stentor  gepubliceerd 20 januari 2019 gaf Corendon topman Steven van der Heijden voorlopig niet van Lelystad Airport te gaan vliegen. Volledige interview hier.

“Hij is vooralsnog niet voornemens om met zijn reisorganisatie te gaan vliegen vanaf het Flevolandse vliegveld dat het merendeel van de vakantievluchten van het overvolle Schiphol moet overnemen. ,,We willen best wat inleveren op Schiphol, maar dan moet er op Lelystad méér tegenover staan. Alleen als we kunnen groeien zullen we naar de polder gaan.’’

Ook TUIfly is niet heel enthousiast. De baan is te kort voor de Boeing 787. Eventueel is men bereid te verhuizen als de kosten maar aantrekkelijk genoeg zijn. Maar omdat men met de Boeing 787 vanaf Schiphol blijft vliegen is een splitoperatie niet aantrekkelijk. Vluchten naar Paramaribo en de Antillen zijn niet mogelijk door onvoldoende douanecapaciteit 

Lelystad Airport zal ook geen zogenaamde ‘widebody’ vliegtuigen kunnen accommoderen, noch zullen vluchten vanuit bestemmingen waarvoor een 100% drugscontrole geldt op de luchthaven opereren

Buitenlandse airlines

Lowcost airlines lijken nog een kandidaat te zijn voor Lelystad Airport vanwege de lagere kosten. Echter Easyjet heeft al aangegeven niet veel interesse te hebben in een verhuizing. Een deel van de passagiers is zakelijk en die willen vanaf Schiphol. Het andere deel is toerist en die groep wil vaak ook naar Amsterdam vliegen. Easyjet vliegt een relatief groot aantal bestemmingen aan vanaf Schiphol. Een split operation met Schiphol en Lelystad is niet handig.

Wizz Air heeft interesse getoond. Echter deze heeft geen slots op Schiphol (nov 2018). Voorlopig is de kans dat deze de eerste drie jaar op Lelystad terecht kan klein.

Ryanair heeft in het verleden aangegeven interesse te hebben in vliegen op Lelystad. Echter de beide bestemmingen vanaf Amsterdam, Dublin en Malaga, mogen volgens de  verkeersverdelingsregel niet worden aangevlogen vanaf Lelystad Airport. Bovendien zegt het tegen EenVandaag in februari 2018

Doordat er in de eerste jaren maar enkele duizenden vliegbewegingen worden toegestaan vindt Ryanair Lelystad niet interessant. Ook EasyJet zegt niet geïnteresseerd te zijn. De Britse ‘low cost carrier’ geeft aan alleen op ‘hoofdluchthavens’, zoals Schiphol, te willen vliegen.

Conclusie

Zeker de eerste drie jaar tot 2023  zal Transavia met maximaal zo’n 20 vliegbewegingen per dag de enige gebruiker zijn van Lelystad Airport. TUIfly en Corendon moeten met hele aantrekkelijke tarieven worden overgehaald een deel van de vluchten vanaf Lelystad uit te voeren. Of dat gaat gebeuren is zeer twijfelachtig gezien de kosten voor kerosine, de extra brandstofkosten vanwege laagvliegen, onderhoud en minder efficiënte inzet van vliegtuigen.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s