Kamervragen over WikiLeaks documenten onderzoek OPCW naar gebruik gifgas in Douma

Het CDA heeft op 3 januari Kamervragen gesteld aan minister Blok van Buitenlandse Zaken en premier Mark Rutte. De vragen van Omtzigt en Van Helvert zijn gesteld naar aanleiding van de publicaties door WikiLeaks van verschillende OPCW documenten. Deze documenten zijn door iemand gelekt naar WikiLeaks. Het betreft oa. voorlopige versies van het onderzoeksrapport en e-mails van het onderzoeksteam aan het management van OPCW.

In juni 2018 vroeg de SP de regering al om informatie over een ander gelekt document.

Uit de gelekte documenten blijkt dat twee medewerkers van de OPCW die nauw betrokken waren bij het onderzoek, dat als doel had vast te stellen of en zo ja welke chemische wapens zijn gebruikt, het niet eens waren met de manier waarop het management van de OPCW het onderzoeksrapport liet opstellen. Een van de medewerkers deed onderzoek naar een eventuele val van beide cylinders. Zijn onderzoek concludeerde dat het meer waarschijnlijk was dat de beide cylinders waren neergelegd. Dat zou betekenen dat de rebellen die het gebied in Douma destijds onder controle hadden een zogenaamde false flag hadden uitgevoerd. Uit onderzoek van de OPCW bleek dat er geen zenuwgas zoals Sarin was aangetroffen. Er was wel een ander gif aangetroffen, chlorine, maar in zeer kleine hoeveelheden die ook verklaarbaar kunnen zijn door huishoudbleek.

Hieronder staan de Kamervragen.

1 Heeft u kennis genomen van de OPCW (Organisatie voor het verbod op chemische wapens) Douma-docs op wikileaks? 1)

2 Kunt u voor elk van de 13 documenten uit de eerste 4 releases van Douma-docs nagaan of zij authentiek zijn, door die vraag voor te leggen aan de OPCW en/of de auteurs van de documenten? 2)

3 Indien er documenten vervalst zijn, wordt er dan fatsoenlijk onderzoek naar gedaan om te zien wie de organisatie in diskrediet brengt?

4 Zijn er belangrijke documenten weggelaten uit de leaks, die een ander beeld op de gang van zaken rond de totstandkoming van het Douma-rapport kunnen werpen?

5 Indien (bijna) alle documenten authentiek blijken te zijn, wat is dan uw oordeel over de gang van zaken rond de totstandkoming van het eindrapport over Douma?

6 Indien het interim-rapport authentiek is en bijna alle experts van de OPCW die in Douma geweest zijn, zich niet met het eindrapport mochten bezig houden, blijft de Nederlandse regering dan op het standpunt staan: “Nederland heeft geen reden om aan te nemen dat belangrijke relevante informatie niet zou zijn meegewogen in de conclusies van het Douma-rapport.” 3)

7 Is er volgens u aanleiding om een onderzoek te laten doen naar de totstandkoming van het Douma rapport?

8 Kunt u deze vragen een voor een en binnen twee weken beantwoorden?

 

1) bron: https://wikileaks.org/opcw-douma/

2) bron: https://wikileaks.org/opcw-douma/document/

3) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018-2019, nr. 3271


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s