Sjaak de Gouw van de GGD snapt het nut van heel veel contactonderzoekers niet

Volgens vele autoriteiten op gebied van bestrijding van virussen is bron- en contactonderzoek zeer belangrijk. Door in een vroeg stadium de contacten van een besmet persoon te traceren en deze contacten vervolgens te isoleren wordt een snelle uitbraak van het virus geremd. Echter een van de belangrijkste adviseurs van het kabinet twijfelt over het nut van dit contactonderzoek. 

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde begon april het kabinet een aantal voorwaarden bij een versoepeling van de coronamaatregelen. Zo  pleit het ervoor om zo snel mogelijk een beleid in te voeren dat zich richt op het testen van personen met klachten en hen isoleren als ze het coronavirus hebben. “Contacten worden vervolgens opgespoord, geïnformeerd en in quarantaine geplaatst.”

Christian Hoebe, hoogleraar infectieziektebestrijding, is als arts en hoofd infectieziektebestrijding verbonden aan GGD Zuid-Limburg. Contactonderzoek noemt hij een belangrijke bouwsteen. „Contactopsporing is essentieel bij de aanpak van Covid-19”, stelt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), een belangrijk EU-orgaan.

Dat contactonderzoek kan worden gedaan door mensen. Er zijn echter al heel snel heel veel mensen nodig om een contactonderzoek uit te voeren. Het kost per besmette patient ongeveer 32 uur werk om de persoon te interviewen, contacten op te sporen en allemaal te informeren. Op 21 april bracht Nieuwsuur een item over het contactonderzoek in Duitsland.

In Nederland is er sprake dat een nog te ontwikkelen app het contactonderzoek door mensen grotendeels vervangt. De app registreert middels BlueTooth op de mobiele telefoon de contacten. Bij een besmetting kan de besmette persoon de contacten met 1 druk op de knop informeren. Dat zou heel veel werk schelen maar er zitten allerlei bezwaren aan het gebruik van een app. Niet alleen vanwege de privacy. Mensen die op hun telefoon opeens een melding krijgen dat ze in contact zijn geweest met iemand die corona heeft hebben veel vragen. Die kan een app niet beantwoorden.

Sjaak de Gouw, portefeuillehouder infectieziekten bij de GGD, is een van de belangrijkste mensen in Nederland in deze coronacrisis. Hij neemt regelmatig deel aan de overleggen van het OMT. Tevens is hij lid van de Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO). Het OMT adviseert de BAO. De minister van VWS neemt op basis van het BAO-advies een besluit over de noodzakelijke bestrijdingsmaatregelen. De Gouw is als directeur publieke gezondheid verantwoordelijk voor twee organisaties: GGD en GHOR Hollands Midden. Hij is degene die contactonderzoek moet leiden.

Maar De Gouw betwist in het NRC van 22 april dat de GGD een cruciale rol speelt en van de Duitse aanpak is hij niet overtuigd. „Wat is de rationale achter de strategie van het vele testen? Besmettingen voorkom je er niet mee.” „Niemand heeft mij kunnen uitleggen wat het nut is van heel veel contact tracers.”.  De Gouw is wel voorstander van een app die het werk van de GGD ondersteunt.

Het OMT adviseert  dat het ministerie van VWS een werkgroep opricht die gaat adviseren hoe contactonderzoek moet worden georganiseerd. Maar het ministerie verwijst door naar het RIVM. En het RIVM zegt dat er op dit moment (eind april) niet gewerkt wordt aan een plan, maar dat dat mogelijk binnenkort in de politiek wel besproken zal worden. En zolang de GGD’s geen instructie krijgen zullen die hun onderzoekscapaciteit niet vergroten, laat GGD-voorman Sjaak de Gouw weten.

Er lijkt sprake te zijn van een afwentelvirus.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s