De Correspondent verdraait woorden voormalige staatssecretaris Weekers

Als reactie op een uitzending van Brandpunt in 2013 over de Bulgarenfraude gaf de toenmalige staatssecretaris Weekers als reactie dat bij een aanpassing van het toeslagenstelsel “de goeden onder de kwaden”  zullen gaan lijden. De journalisten Jesse Frederik en Rutger Bregman van de Correspondent verdraaien deze woorden door te stellen dat Weekers hiermee bedoelde dat mensen ten onrechte als fraudeur worden gezien bij strengere controle op fraude. 

In deze rapportage van Brandpunt uit 2013 wordt toenmalige staatssecretaris Weekers door Brandpunt geconfronteerd met beelden van fraude met toeslagen door Bulgaren.  Vanaf 10:30 geeft Weekers aan dat hij met de Kamer in gesprek wil om het systeem aan te passen. Tot dat moment, en nog steeds in 2021, kunnen mensen huur, zorg en kinderopvangtoeslag aanvragen en krijgen dan direct de toeslag uitgekeerd. Belastingdienst/Toeslagen vraagt pas veel later, soms na 1 jaar, om bewijzen en kan eventueel dan ten onrechte uitgekeerde toeslagen terugvragen. Dit systeem is flink fraudegevoelig blijkt uit oa de Bulgarenfraude.

Vanaf 10:45 zegt Weekers “en dat betekent dat de snelheid van uitbetalen wat minder belangrijk moet maken en dat je fraudebestendigheid , criminelen weren, dat je dat belangrijk moet maken. Het nadeel daarvan is dat de goeden onder de kwaden zullen moeten lijden”.

In een debat met de Tweede Kamer in mei 2013 herhaalt Weekers deze woorden. Hij geeft duidelijk aan dat aan de poort zal worden gecontroleerd als de Kamer een ander systeem van toeslagen wil.

Dat begrijp ik goed. Ik heb goede gesprekken met de mensen om ervoor te zorgen dat we het systeem zodanig maken dat enerzijds de mensen die bonafide zijn, die het vertrouwen verdienen en die we langer kennen, van die voorschotten gebruik kunnen maken en dat we anderzijds wat meer tijd kunnen nemen voor zaken waarbij mogelijkerwijs iets aan de hand is en dat we ervoor kunnen zorgen dat aan de poort kan worden gecontroleerd. Ik zeg er wel bij: dit is echt een nieuwe horde die we nemen. Het betekent namelijk dat de goeden onder de kwaden zullen lijden.

Wat maakt de Correspondent ervan? 

Jesse Frederik heeft naar eigen zeggen “een jaar onderzoek” gedaan naar de toeslagenaffaire. Hij schreef een boek dat hij een reconstructie noemt met de titel “Zo hadden we het niet bedoeld”. Tijdens de campagne om dit boek onder de aandacht te krijgen verdraait Frederik samen met zijn collega Rutger Bregman diverse keren de woorden van de staatssecretaris. Dat verdraaien is te verklaren door de mening van de heren van de Correspondent. Zij vinden dat de Belastingdienst niet de hoofdschuldige van de affaire is. Eigenlijk is volgens het duo het systeem schuldig maar de media en Tweede Kamer speelden een belangrijke rol. Ironisch genoeg speelt De Correspondent een bedenkelijke rol. Later op deze website meer daarover.

De Correspondent verdraait de woorden van Weekers door te stellen dat Weekers bedoelde dat onschuldige mensen door de Belastingdienst als fraudeur zouden worden aangemerkt wanneer de Belastingdienst strenger op fraude zo gaan controleren.

Echter Weekers gaf tijdens zijn verhoor door de  Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) in november 2020 het volgende aan:

Toen de Kamer ook een hardere fraudeaanpak eiste, waarschuwde Weekers al dat “de goeden onder de kwaden zullen lijden”. Daarmee bedoelde hij niet dat onschuldige ouders onterecht als fraudeur behandeld zouden worden, legt hij nu uit. De oud-bewindsman probeerde daarmee te zeggen dat ouders vaker zelf met bewijzen moeten komen en soms langer moeten wachten op antwoorden van de Belastingdienst.

In het boek van Frederik staat echter iets anders. Zo ‘waarschuwde’ Weekers volgens Frederik. De waarschuwing was zoals al direct in 2013 duidelijk was voor de controle van aanvragen voorafgaand aan de uitbetaling waardoor langer moet worden gewacht op de uitbetaling.

Frederik noemt de uitspraak van Weekers “profetische woorden”. Dat is onzin. De auteur verdraait de uitspraak van Weekers. Weekers deed geen voorspelling van ouders die onterecht als frauder zouden worden gezien.

Fredrik vindt de uitspraak van Weekers blijkbaar zo relevant dat hij zelfs een titel van het boek ernaar benoemt.

In een video op het Youtube kanaal van de Correspondent geplaatst op 18 februari 2021 spreken Bregman en Frederik over de toeslagenaffaire.

Bregman zegt dat Weekers in een debat in 2013 had gezegd dat de goeden onder de kwaden zouden leiden. “We zullen de fraude nog harder aanpakken maar de consequentie zal zijn dat er ook mensen gepakt zullen worden die onschuldig zijn” zo vertaalt Bregman de woorden van Weekers “. Achteraf is het toch bizar, dat het zo expliciet gezegd is”.

Uit dit artikel blijkt duidelijk dat Bregman uit zijn nek kletst.

Fredrik corrigeert de verdraaiing door zijn vriend Bregman niet. Hij reageert  “ja ja ja dat waren profetische woorden. Fredrik geeft later dan wel aan dat mensen door strengere controle langer op hun toeslag moeten wachten. Frederik komt dan met de merkwaardige stelling dat ambtenaren van de Belastingdienst de woorden van Weekers zagen als een aanmoediging om toeslagen stop te zetten zonder bewijs van fraude.

Dit is een van de vele voorbeelden waaruit blijkt dat Frederik en Bregman de plank compleet misslaan.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s