Blamage! Erik de Vlieger en Yves Gijrath laten zich misleiden door knullig ‘bewijs’

Update: 17 september

Ondernemers Erik de Vlieger en Yves Gijrath bespreken in hun podcast allerlei zaken waarvan zij van mening zijn dat ‘het niet klopt’. In de podcast serie met de titel ‘De Kapiteinenlijn’ aflevering van 6 september 2022 gaat het over Jaap van Dissel. Deze wordt door de heren beschuldigd van corruptie. Bewijs wordt echter op geen enkele wijze geleverd. De ‘main stream media’ krijgt deze zogenaamde scoop als ‘cadeau’ van de heren met de oproep deze vermeende corruptie verder uit te zoeken. Deze ‘explosieve onthulling’ leidt zelfs tot beschuldigingen op televisie bij Ongehoord Nederland, Kamervragen en de wens om een Kamerdebat.

Wanneer het bewijs een paar dagen later toch op social media verschijnt, overigens niet door Gijrath en De Vlieger geplaatst, blijkt het bewijs vervalst te zijn. Iedereen had dat zelf kunnen constateren met minimaal onderzoek.

Dit artikel zal aantonen dat Gijrath en De Vlieger van Dissel beschuldigen van het ontvangen van grote bedragen op basis van een duidelijk vervalst document. Ook wordt aangetoond dat het document dat Gijrath kreeg hetzelfde document is dat een paar dagen later op social media verscheen.

De ontmaskering van de heren Gijrath en de Vlieger begint op 6 september wanneer zij een podcast publiceren met de titel ‘Zeer explosief materiaal’. In deze aflevering vertellen de heren dat zij een onderzoek hebben gedaan naar de totstandkoming van het vermogen van Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM. De Vlieger zegt dat ze het bewijs niet rond kregen, mede doordat Van Dissel en het RIVM niet reageerde op vragen.

Vervolgens geeft De Vlieger aan dat Gijrath een document in handen heeft en dat is “vrij explosief” en “ronduit het bewijs”. Het betreft volgens de Vlieger “een kopie van een bankafschrift en wij (Gijrath en De Vlieger red.) weten 99% zeker dat het klopt”. De Vlieger spreekt vervolgens over een “disclaimer”. Ze weten het niet 100% zeker of het document echt is en het is “een cadeau aan de Nederlandse media”. De Vlieger noemt dan zo’n beetje alle namen van media in Nederland met de oproep dat ze bij Gijrath een kopie kunnen krijgen van het bankafschrift. Overigens zal nadat dit document op social media verschijnt blijken dat dit helemaal geen bankafschrift is zoals De Vlieger stelt. Maar daarover later meer.

Gijrath geeft vervolgens aan dat hij op de golfbaan een tip kreeg over Van Dissel. Hij vertelt dat het duo ‘altijd de journalistieke normen heeft gehanteerd’ door om wederhoor te vragen.

Gijrath vertelt dan dat hij recent een “bankafschrift kreeg waaruit “onomstotelijk” blijkt dat er een betaling is gedaan aan Jaap van Dissel”. Gijrath zegt vervolgens “ik ben niet van plan dat bankafschrift te delen”. Hij zegt ook dat journalisten niet naar Gijrath kunnen komen voor inzage in het document. “Dan word ik gek, ik heb een bedrijf te runnen”.

Document verschijnt op social media en al direct blijkt dat een falsificatie is

In de ochtend van 15 september verschijnt op Twitter het document dat gelijk is aan het document waarover Gijrath beschikt. Eerder, namelijk op 23:16 op dinsdag 14 september wordt het document geplaatst in de Telegram groep ‘Klokkenluiders voor vrijheid”.

Inmiddels is het document door vele accounts op Twitter alweer verwijderd.

Al binnen enkele uren na publicatie in de ochtend van 15 september komen een aantal mensen op Twitter tot de conclusie dat het document niet authentiek is. Het is geen bankafschrift maar komt over als een document dat zou zijn opgesteld na een controle door een instantie met toegang tot betalingsgegevens. Vele zaken in het document kloppen niet.

Pepijn van Erp maakte dit overzicht van fouten. Opvallend is bijvoorbeeld dat het adres van de Rabobank in Utrecht niet klopt. Van Dissel heeft de titels Prof. en Dr. Deze titels echter staan vrijwel nooit in de naamgeving van een bankrekening.

Een van de belangrijkste bewijzen van deze falsificatie is binnen 1 minuut te controleren. Het vermeende bankrekeningnummer van Van Dissel staat niet op zijn naam. Door het intikken van dit nummer in een betalingsapp van een bank zal direct een waarschuwing geven dat de tenaamstelling niet klopt. Verder kloppen de uitgaven en inkomsten niet met het verschil tussen de Opening balance en de Closing balance.

Iedereen had dus met een simpele controle kunnen constateren dat dit document hartstikke fake was. Dat het document dat op Twitter verscheen overeenkomt met het document waar Gijrath over spraak in de podcast wordt hieronder uitgelegd.

Document waarover Gijrath beschikt is hetzelfde als dat is verschenen op social media

In de podcast van 6 september geeft Gijrath wat informatie over wat hij heeft gezien in het ‘bankafschrift’. Daarbij geeft hij op 14 minuut 12 seconden aan dat er een bedrag naar een Roemeen gaat. “die man is 80 , die is verbonden aan het Europese instituut’ zegt Gijrath. “Hij heeft vroeger rondgelopen in het Europese parlement, ik heb het nagetrokken’ zegt De Vlieger vervolgens.

Vervolgens geeft Gijrath weer duidelijk aan zijn luisteraars aan dat Van Dissel wordt betaald. Hij zegt “waarom wordt Jaap van Dissel betaald door de Stichting Open Nederland? Daarbij wordt geen enkele twijfel geuit of het “bankafschrift” wel klopt.

De naam van deze Roemeen wordt geen enkele keer genoemd. En dat is cruciaal voor het bewijs dat het document waarover Gijrath beschikt en zijn beschuldigingen uit gelijk is aan het document dat op Twitter en Telegram is geplaatst.

Op het document staat de naam van ene Sorin Zamfirescu. Deze man ontving volgens het fake document een bedrag . Deze man is inderdaad 80 jaar oud en is politiek actief. Uit zijn cv blijkt niet dat hij actief was in het Europese parlement. De kans dat iemand nadat deze de podcast luisterde een willekeurige 80 jarige Roemeen met politieke ervaring zocht om de vervalsing te maken lijkt uitgesloten.

Bovendien heeft journalist Harry Hol die meewerkte aan de debunk van de beschuldigingen, voordat het document openbaar was, informatie ontvangen zoals bankrekeningnummers.

Verder heeft het podcastduo niet de documenten waarover ze beschikten bijvoorbeeld naar een journalist gestuurd om daarmee aan te tonen dat ze over een ander document beschikten.

Tenslotte sprak Gijrath in de podcast van 21 september pas voor het eerst dat hen wel was opgevallen dat het adres van de Rabobank klopte. Er stond in hun document net als in het document dat op social media verscheen ook Croeslaan in plaats van Croeselaan.

Het is onmogelijk dat iemand op basis van de eerste podcast een soortgelijk document maakte als waar het podcastduo over beschikt en dat precies dezelfde fouten te maken en precies dezelfde namen te gebruiken. Zonder deze feiten te kennen.

Het podcastduo wil simpelweg niet erkennen dat ze zo stom waren dat ze het document dat later op social media verscheen gebruikte voor hun beschuldigingen.

Wie is de bron?

Hoe Gijrath aan deze falsificatie is gekomen is onbekend. Mogelijk is het document eerder op social media geplaatst maar kreeg het geen aandacht. Interessant is dat Hester Bais op Twitter een dag na de podcast details geeft over de ‘transacties’. Ook reageert Bais op 15 juli 2022 op een Tweet van ene Alex_Arnhem. Deze plaatste op Twitter een soortgelijk transactie overzicht als waarover De Vlieger en Gijrath spraken in de postcast. Zie even verderop in dit artikel voor meer details. Bais beweert op Twitter te weten van een aantal ‘misstanden’ , schreef daar een boek over en zij schreef dus al ruim voordat Gijrath en De Vlieger dit onderwerp aandacht gaven al over de Stichting Open Nederland.

Hester Bais was het die Harry Hol een aantal dagen voordat document online details kon geven van het bewuste document zoals rekeningnummers. In een Twitter Spaces gesprek gaf Hol aan dat Bais niet het gehele document kon sturen omdat ze bang was dat de bron dan bekend zou kunnen worden.

Erik de Vlieger en nepnieuws

Erik de Vlieger lijkt het niet zo nauw te nemen met de feiten. In 2018 achterhaalde de Groene Amsterdammer dat Erik de Vlieger enkele duizenden euro’s investeerde in Voice Of Europe, een EU-kritische en anti-immigratie site dat desinformatie plaatste. Op Twitter plaatst De Vlieger met enige regelmatig Tweets waarvan de inhoud feitelijk onjuist is. Waarna hij de Tweet in alle stilte weer verwijderd.

Kamervragen, aanvraag debat en opmerkingen bij Ongehoord Nederland

De beschuldigingen geuit in de podcast bleven niet onopgemerkt. Op 8 september stelde Kamerlid Van Haga aan minister Kuipers Kamervragen over de vermeende betalingen. Alle 13 vragen zijn naar aanleiding van de podcast van 6 september. Kamerlid Van Meijeren (FvD) geeft in een video gepubliceerd op het Youtube kanaal van FvD aandacht aan de vermeende betaling en zegt “dit zou betekenen dat de heer Van Dissel nog vele malen corrupter is dan we tot nu toe durfden te vermoeden”. Op Twitter schrijft Van Meijeren “Als onderstaande óók waar is, is hij niet zomaar corrupt, maar corrupt tot op het bot.”.

Op 13 september vraagt Van Meijeren (FvD) zelfs een debat aan tijdens de Regeling van Werkzaamheden. Dat debat wordt gesteund door Caroline van der Plas (BBB) en Fleur Agema (PVV). Een aantal andere partijen veroordelen de woorden van Van Meijeren scherp. Het transcript van het debat is hier terug te lezen. Het is zeer opmerkelijk dat BBB en PVV een debat willen uitsluitend op basis van wat Gijrath en De Vlieger hebben beweerd in de podcast. Van Haga gaf geen steun voor debat. Hij wilde eerst de antwoorden op zijn vragen aan de minister afwachten.

Presentatrice Raisa Blommestijn van Ongehoord Nederland maakte in de uitzending op televisie een opmerking over de vermeende corruptie tijdens een item over de beweringen in de podcast. “Als dit waar is, is het niet een beetje corrupt maar ontzettend corrupt” en “het is ontzettend belangrijk om hier duidelijkheid over te krijgen want dit kan echt niet”.

Geen verontschuldigingen

Op Twitter blijven de heren nadat blijkt dat dit document hartstikke fake is stil. Waar De Vlieger vaak als eerste schrijft wat er mis is, geeft hij aan dat ze in de podcast van 17:00 op donderdag zullen reageren. Niets blijkt minder waar. Geen verontschuldigingen naar Van Dissel, geen mea culpa om te zeggen dat ze in deze falsificatie zijn getrapt. Gijrath komt met een vage uitleg over hackers die het leuk vinden om documenten te plaatsen. Er volgt een vaag verhaal over dat de heren Van Dissel een dienst zouden hebben bewezen omdat er stromingen zouden zijn die Van Dissel van de troon zouden willen stoten. De heren gaan verder met verhalen over de Stichting Open Nederland. Op geen enkel moment wordt met bewijzen aangegeven hoe ze aan informatie komen. Intussen weten we hoe makkelijk Gijrath en De Vlieger trappen in onzin.

Soortgelijk document dook eerder op.

Een document dat ontzettend veel lijkt op het document dat voor Gijrath en De Vlieger aanleiding was voor de beschuldiging van corruptie was in juli 2022 gepost op Twitter. Het document heeft exact dezelfde opmaak en is 100% fake. Ook dit stuk wijst naar de Stichting Open Nederland. Het account @alex_arnhem stelt dat deze stichting €50 miljoen belastinggeld zou hebben weggesluisd naar een shell-company in Anguilla. De vervalste stukken zou het bewijs moeten zijn.

De rol van deze Alex Arnhem is onduidelijk.


One thought on “Blamage! Erik de Vlieger en Yves Gijrath laten zich misleiden door knullig ‘bewijs’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s