Greenpeace misleidt: geen “meer dan 1000 privéjets naar vliegvelden rond het Zwitserse Davos “vanwege het WEF

In een campagne van Greenpeace die startte een paar dagen voor de aanvang van het World Economic Forum (WEF) in Davos, Zwitserland gaf Greenpeace middels diverse persberichten en op Twitter de indruk dat meer dan 1000 privéjets naar Davos vlogen vanwege het WEF. In dit artikel wordt aangetoond dat deze bewering van Greenpeace niet klopt! Eerder toonde ik al aan dat de claim van Greenpeace dat een vlucht van 21 was te relateren aan WEF onzin was.

Klara Maria Schenk van Greenpeace, die deze campagne leidt, schreef letterlijk op Twitter:

Rond deze tijd begint maandag het jaarlijkse #PrivatJet feest @wef. . Voor Greenpeace analyseerden we de aantallen privéjets vanaf 2022. Meer dan 1.000 jets zijn in de week van @wef geland in #Davos. 53% van hen korte afstanden onder de 750km, de kortste 21km!(!!)

Alle communicatie door Greenpeace bevatte een suggestie die meer dan 1000 privéjets in verband bracht met het WEF. Dit is niet correct. De belangenorganisaties voor de zakenluchtvaart EBAA, NBAA en NATA hebben gezamenlijk een verklaring uitgebracht over de onjuiste beweringen van Greenpeace.

Vele media namen de berichtgeving van Greenpeace klakkeloos over zonder de CE Delft studie goed te bestuderen. De NOS zag als een van de weinige redacties de misleiding en paste het artikel aan. Zo werd de zin met het aantal van 1040 vluchten aangepast en werd het onjuiste verband van de vlucht van 21 km met het WEF verwijderd.

Greenpeace liet het Nederlandse consultancy bedrijf CE Delft een analyse uitvoeren op de vluchtgegevens van diverse type vliegtuigen Daaronder vielen overigens niet alleen privéjets maar ook meerdere type propellortoestellen.

De analyse die CE Delft deed is hier te lezen.

Opvallend is al dat CE Delft ook de luchthavens van Geneve en Basel-Mulhouse meenam in het onderzoek. Het vliegveld van Geneve ligt op bijna 5 uur rijden met de auto van Davos. Basel ligt op bijna drie uur rijden van Davos. Uit mijn onderzoek blijkt dat vrijwel geen enkel toestel met deelnemers aan het WEF op deze twee luchthavens landt. De meeste deelnemers landen op de luchthaven van Zurich. Waarom Greenpeace deze twee veraf gelegen luchthavens toch meeneemt zal later blijken.

In het rapport van CE Delft is te lezen dat er 500 vluchten in verband kon worden gebracht met het WEF. De data waarover CE Delft beschikt geeft niet het doel van een vlucht aan. Het geeft ook niet aan of er passagiers aan boord van het toestel waren. Deze 500 vluchten kunnen dus ook deels een andere reden dan bezoek aan WEF hebben. Dat dit inderdaad het geval was kom ik later op terug.

Dit staat letterlijk in het rapport van CE Delft:

“In 2022, WEF took place from 22 May, 2022 to 26 May, 2022 During that week (21 May27 May, 2022), 1,040 private flights arrived at or departed from the selected airports. In the weeks before and after this period, on average 540 flights arrived at or departed from the same airports. Therefore, we attribute 500 flights to the WEF, which is 48% of all private flights during this week.”

CE Delft geeft dus aan dat zij denkt dat er vanwege het WEF 500 extra vluchten zijn uitgevoerd. Zij komt tot 500 vluchten door het aantal vluchten die in de periode van het WEF 2022 plaatsvonden af te trekken van het aantal vluchten in dezelfde periode in 2021, toen er geen WEF was. Ook hier zijn fouten gemaakt.

Opkrikken door Greenpeace van aantallen vluchten naar aantal privéjets

Greenpeace snapt óf zelf niet het CE Delft rapport met deze tekst “Therefore, we attribute 500 flights to the WEF” óf heeft bewust de getallen verhoogd. Volgens woordvoerder Karst van Greenpeace zijn vragen over vluchten en aantal privéjets ‘details’. Hij schreef mij : “Als er op een dag 100 auto’s door mijn straat hebben gereden, zijn er misschien ook wel een paar heen en weer gegaan, maar uiteindelijk tel ik toch die 100 auto’s.”

Laten eens wat voorbeelden bekijken van feitelijk onjuiste beweringen door Greenpeace. In dit persbericht op de website van Greenpeace Nederland staat:

“Meer dan duizend privéjets vlogen afgelopen jaar binnen een week van en naar vliegvelden rond het Zwitserse Davos, tijdens het jaarlijkse World Economic Forum”

Daar klopt dus niets van. Volgens CE Delft waren er in de week van het WEF “1040 private flights“. Een vlucht bestaat uit de reis van A naar B. En ook de reis van B terug naar A of andere bestemming telt als een vlucht. Over het algemeen kan je stellen dat een privéjet minimaal twee vluchten heeft gemaakt in de periode van het onderzoek van CE Delft. Dus maximaal 520 privéjets. Maar vele toestellen vlogen vanwege te kort aan parkeerplaatsen op Zurich ook nog een keer heen en weer naar nabij gelegen luchthavens. Los daarvan, CE Delft rekent 500 vluchten voor het WEF. Dat komt maximaal neer op 250 privéjets die te relateren zijn aan het WEF. Feitelijk zijn het er dus minder vanwege positioning vluchten.

Laten we nu de communicatie door Greenpeace International bekijken. Klara Maria Schenk, transport campaigner, Greenpeace CEE deed hier een belangrijk deel van de communicatie. Op de website staat te lezen:

“New analysis commissioned by Greenpeace International shows that 1,040 private jets flew in and out of airports serving the Swiss mountain resort of Davos during the week of the 2022 World Economic Forum (WEF).”

Ook hier een vermelding van 1040 privéjets. En dat aantal staat dus helemaal niet in het CE Delft onderzoek! Daar staat 1040 flights. En ook in deze zin de connectie met het WEF. Terwijl in het CE Delft onderzoek duidelijk staat dat 500 vluchten naar mening van CE Delft zouden kunnen worden verbonden met het WEF.

Verder is opvallend dat in tabel 10 van de studie het totaal aantal vluchten staat vermeld gespecificeerd per type over het gehele jaar 2022. Onduidelijk waarom Greenpeace deze data over geheel 2022 in het rapport opnam. Dit terwijl het WEF maar enkele dagen duurde. Wat in het rapport ontbreekt is een zelfde tabel maar dan voor de periode van de paar dagen dat het WEF duurde.

Als Greenpeace deze gegevens had gepubliceerd is het makkelijker om ook de uitstoot te kunnen controleren. Want omdat Greenpeace rommelt met getallen kan de genoemde uitstoot ook weleens niet kloppen.

Opnemen van luchthavens Geneve en Basel Mulhouse

Greenpeace liet de vluchtgegevens onderzoeken van twee luchthavens die op ruime afstand liggen van Davos. Deze luchthavens worden niet of zeer beperkt gebruikt door de deelnemers van het WEF. Het is logisch om het veel dichterbij gelegen Zurich, Dubendorf, Althenrein, Samedan of Friedrichshafen vliegen?

Opvallend is dat Greenpeace dus meent dat Basel-Mulhouse en Geneve “rond Davos” liggen terwijl deze op uren rijden van Davos liggen!

Greenpeace schrijft :

“Dit onderzoek toont aan dat het aantal privévluchten van en naar vliegvelden rond Davos “

Greenpeace heeft de vraag niet beantwoord waarom ver van Davos gelegen vliegvelden werden gebruikt voor het onderzoek. Mogelijk wilde Greenpeace cijfers kunnen geven van ultra-korte vluchten. Het punt dat Greenpeace wil maken, onterecht, is dat een deel van de vluchten naar het WEF met de trein of auto hadden kunnen worden uitgevoerd.

Voor de luchthaven Geneve geldt dat er tijdens het WEF 2022 een luchtvaart beurs genaamd EBACE plaatsvond Daar stonden minstens 30 privéjets geparkeerd. Een deel daarvan kwam aan of vertrok in de periode die CE Delft gebruikte voor haar analyse. Hierdoor wordt het aantal aan WEF te verbinden vluchten nog wat minder.

Voor de luchthavens Basel-Mulhouse en Friedrichshafen geldt dat deze door veel toestellen die passagiers hebben afgezet in Zurich worden gebruikt om gedurende het WEF te parkeren. Er zijn op de luchthaven Zurich te weinig parkeerplaatsen om daar alle toestellen dagenlang te kunnen parkeren. De luchthaven schrijft dat op haar eigen website.

Een aanzienlijk deel van de vluchten die kunnen worden verbonden aan het WEF vliegen derhalve leeg van Zurich naar andere luchthavens in Zwitserland en Duitsland. Greenpeace stelt echter dat deze vluchten met de trein hadden moeten worden uitgevoerd. Wat nonsense is.

Propellor toestellen zijn volgens Greenpeace ook privejets

Greenpeace heeft het in haar communicatie steeds over privéjets. In tabel 10 van de CE Delft analyse staan echter diverse propellor toestellen opgenomen. Op de derde plaats van meest uitgevoerde vluchten per type staat de Socata-TBM-900. Dit toestel is overigens geen typisch toestel dat door deelnemers van het WEF wordt gebruikt. die arriveren meestal met Boeing en Airbus toestellen waar het staatshoofden betreft en privéjets als het om CEO’s gaat. Op plaats 6 staat een King Air 350 (B350). Ook geen typisch vervoermiddel voor deelnemers van het WEF.

Bram Karst, een van de woordvoerders van Greenpeace zou voor mij uitzoeken of Greenpeace ook tegen propellortoestellen is en waarom deze zijn meegenomen in onderzoek. Hij heeft voorafgaand aan deze publicatie geen antwoord gegeven.

Conclusie

Greenpeace heeft onjuiste informatie gegeven en misleidt daarmee het publiek.

Reactie van Greenpeace woordvoerder Bram Karst

 “Er worden inderdaad soms positioneringsvluchten uitgevoerd, maar dat betekent niet dat de privéjets niet vliegen. Dus het blijft een kwalijke zaak.  Daarnaast gaat het inderdaad om vluchten. Maar wel vluchten met privéjets. Dus vandaar de meer dan duizend privéjets. Wellicht zijn er ook wel privéjets zes keer heen en weer gevlogen in een week. Maar dat zijn eigenlijk allemaal details, over wat zou kunnen, uiteindelijk zijn het wel privéjets die hebben gevlogen. Als er op een dag 100 auto’s door mijn straat hebben gereden, zijn er misschien ook wel een paar heen en weer gegaan, maar uiteindelijk tel ik toch die 100 auto’s.

Ook heeft CE Delft gekeken naar vliegbewegingen in andere jaren zonder WEF, en daaruit hebben we deze conclusies getrokken.

Dit zijn allemaal technische details, het gaat erom dat de wereld niet gebaat is bij zoveel extra uitstoot.”


2 thoughts on “Greenpeace misleidt: geen “meer dan 1000 privéjets naar vliegvelden rond het Zwitserse Davos “vanwege het WEF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s